Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego przy ul. Solec 56 w Warszawie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOMAND WARSAW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Nomad Warsaw, dostępny pod adresem internetowym nomadwarsaw.com prowadzony jest przez Joannę Marcysiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Nomad Joanna Marcysiak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/17 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju NIP: 5342336332, REGON: 386103057.

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: ul. Solec 56/17, , 00-382 Warszawa
 • adres e-mail: hello@nomadwarsaw.com
 • numer telefonu: +48 536 555 658

Definicje:

 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym dla realizacji własnych potrzeb osobistych. Konsument zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, a przedmiot tej umowy nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nomad Joanna Marcysiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5342336332, REGON: 386103057.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy Nomad Warsaw prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nomadwarsaw.com
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje z obowiązkiem zapłaty. Poprzez Zamówienie należy również rozumieć kupione przez Klienta produkty.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępne w Sklepie internetowym towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Produktów w Sklepie internetowym Nomad Warsaw prowadzonym pod adresem nomadwarsaw.com oraz zasady dostawy zakupionych Produktów do klienta.

Złożenie przez klienta Zamówienia w sklepie internetowym Nomad Warsaw jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu.

W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania Zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,
 • włączoną opcję obsługi plików typu „cookie”,
 • posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
 • posiadanie przeglądarki internetowej w jednej z ostatnich wersji wydania,
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym należy założyć Konto zgodnie z postanowieniami § III Regulaminu albo zalogować się – w przypadku wcześniejszego założenia Konta albo podać niezbędne dane osobowe i adresowe umożliwiające realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta.
 • Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
 • Obecność Produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego nie jest jednoznaczne z dostępnością Produktów w magazynie i możliwością natychmiastowej realizacji Zamówienia.
 • Zdjęcia oferowanych Produktów umieszczane w Sklepie internetowym służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich Produktów, jednak należy wziąć pod uwagę możliwe nieznaczne różnice pomiędzy zdjęciem Produktu w Sklepie internetowym a wyglądem otrzymanego Produktu wynikające ze sposobu oświetlenia podczas wykonywania fotografii czy kolorystycznej kalibracji ekranu Klienta.
 • Ceny Produktów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

3. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres wysyłki zamówienia.
 • Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 1 pkt 1.

 4. PŁATNOŚCI

 • Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje z obowiązkiem zapłaty.
 • Płatności dokonuje się on-line, przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24
 • W przypadku problemów z dokonaniem płatności poprzez powyższą formę płatności, należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając mail na adres hello@nomadwarsaw.com
 • Zamówienia nieopłacone do godz.10:00 w dniu skompletowania Zamówienia będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem.

 5. DOSTAWA

 • Sprzedawca umożliwia dostawę Produktów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, poprzez odbiór w Paczkomacie, a także umożliwia odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
 • Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski. Zamówienia wysyłane są we wtorki i czwartki.
 • Koszty i warunki dostawy:
 • – Paczkomaty Inpost: 18 pln
 • – Kurier Inpost: 20 pln
 • – Kurier DPD: 25 pln
 • – Kurier DPD pobranie: 55 pln
 • – Kurier DPD dywany: 50 pln
 • – odbiór osobisty: gratis
 • Na odbiór osobisty zamówień oczekujemy 5 dni roboczych. Zamówienia nieodebrane do tego czasu są automatycznie anulowane.
 • Adres odbioru osobistego: sklep Nomad Warsaw ul. Solec 56, Warszawa

 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji, gdy towar niebędący w ofercie Sklepu został sprowadzony przez Sprzedawcę specjalnie na zamówienie Klienta.
 • Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres hello@nomadwarsaw.com w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Produkty w stanie nie pogorszonym oraz dowód zakupu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy Nomad Warsaw ul. Solec 56, 00-382 Warszawa, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.

   7. REKLAMACJE

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 • Pylenie dywanu nie jest podstawą do reklamacji dywanu, ponieważ jest to naturalna właściwość dywanów wełnianych, ręcznie tuftowanych.
 • Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady
 • W celu dokonania reklamacji należy wysłać Sprzedawcy maila na adres hello@nomadwarsaw.com lub przesłać pismo pocztą tradycyjną na adres Nomad Warsaw ul. Solec 56, 00-382 Warszawa.
 • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 • Sklep internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta.
 • Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 8. NEWSLETTER

 • Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o zniżkach i akcjach promocyjnych lub usługach Sprzedawcy, które mogą zawierać informacje handlowe. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 • Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 • Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub wysyłając maila z prośbą o wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera na adres …………………… Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Newslettera w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego, o czym powiadomi Klienta.

9. DANE OSOBOWE

 • Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży i dostawy firmowej, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • Wybrany podmiot obsługujący płatności elektroniczne w Sklepie internetowym, któremu Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu zrealizowania płatności za Zamówienie.
 • Wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, w przypadku gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany cennika, zmiany sposobów płatności i dostaw lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.