Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego przy ul. Solec 56 w Warszawie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOMAND WARSAW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Nomad Warsaw, dostępny pod adresem internetowym nomadwarsaw.com prowadzony jest przez Joannę Marcysiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Nomad Joanna Marcysiak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/17 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju NIP: 5342336332, REGON: 386103057.

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: ul. Solec 56/17, , 00-382 Warszawa
 • adres e-mail: hello@nomadwarsaw.com
 • numer telefonu: +48 536 555 658

Definicje:

 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym dla realizacji własnych potrzeb osobistych. Konsument zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, a przedmiot tej umowy nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nomad Joanna Marcysiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5342336332, REGON: 386103057.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy Nomad Warsaw prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nomadwarsaw.com
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje z obowiązkiem zapłaty. Poprzez Zamówienie należy również rozumieć kupione przez Klienta produkty.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępne w Sklepie internetowym towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Produktów w Sklepie internetowym Nomad Warsaw prowadzonym pod adresem nomadwarsaw.com oraz zasady dostawy zakupionych Produktów do klienta.

Złożenie przez klienta Zamówienia w sklepie internetowym Nomad Warsaw jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu.

W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania Zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,
 • włączoną opcję obsługi plików typu „cookie”,
 • posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
 • posiadanie przeglądarki internetowej w jednej z ostatnich wersji wydania,
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym należy założyć Konto zgodnie z postanowieniami § III Regulaminu albo zalogować się – w przypadku wcześniejszego założenia Konta albo podać niezbędne dane osobowe i adresowe umożliwiające realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta.
 • Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
 • Obecność Produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego nie jest jednoznaczne z dostępnością Produktów w magazynie i możliwością natychmiastowej realizacji Zamówienia.
 • Zdjęcia oferowanych Produktów umieszczane w Sklepie internetowym służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich Produktów, jednak należy wziąć pod uwagę możliwe nieznaczne różnice pomiędzy zdjęciem Produktu w Sklepie internetowym a wyglądem otrzymanego Produktu wynikające ze sposobu oświetlenia podczas wykonywania fotografii czy kolorystycznej kalibracji ekranu Klienta.
 • Ceny Produktów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

3. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres wysyłki zamówienia.
 • Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 1 pkt 1.

 4. PŁATNOŚCI

 • Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje z obowiązkiem zapłaty.
 • Płatności dokonuje się on-line, przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24
 • W przypadku problemów z dokonaniem płatności poprzez powyższą formę płatności, należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając mail na adres hello@nomadwarsaw.com
 • Zamówienia nieopłacone do godz.10:00 w dniu skompletowania Zamówienia będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem.

 5. DOSTAWA

 • Sprzedawca umożliwia dostawę Produktów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, poprzez odbiór w Paczkomacie, a także umożliwia odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
 • Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski. Zamówienia wysyłane są we wtorki i czwartki.
 • Koszty i warunki dostawy:
 • – Paczkomaty Inpost: 18 pln
 • – Kurier Inpost: 20 pln
 • – Kurier DPD: 25 pln
 • – Kurier DPD pobranie: 55 pln
 • – Kurier DPD dywany: 50 pln
 • – odbiór osobisty: gratis
 • Na odbiór osobisty zamówień oczekujemy 5 dni roboczych. Zamówienia nieodebrane do tego czasu są automatycznie anulowane.
 • Adres odbioru osobistego: sklep Nomad Warsaw ul. Solec 56, Warszawa

 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji, gdy towar niebędący w ofercie Sklepu został sprowadzony przez Sprzedawcę specjalnie na zamówienie Klienta.
 • Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres hello@nomadwarsaw.com w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Produkty w stanie nie pogorszonym oraz dowód zakupu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy Nomad Warsaw ul. Solec 56, 00-382 Warszawa, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.

   7. REKLAMACJE

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 • Pylenie dywanu nie jest podstawą do reklamacji dywanu, ponieważ jest to naturalna właściwość dywanów wełnianych, ręcznie tuftowanych.
 • Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady
 • W celu dokonania reklamacji należy wysłać Sprzedawcy maila na adres hello@nomadwarsaw.com lub przesłać pismo pocztą tradycyjną na adres Nomad Warsaw ul. Solec 56, 00-382 Warszawa.
 • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 • Sklep internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta.
 • Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 8. NEWSLETTER

 • Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o zniżkach i akcjach promocyjnych lub usługach Sprzedawcy, które mogą zawierać informacje handlowe. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 • Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 • Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub wysyłając maila z prośbą o wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera na adres …………………… Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Newslettera w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego, o czym powiadomi Klienta.

9. DANE OSOBOWE

 • Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży i dostawy firmowej, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • Wybrany podmiot obsługujący płatności elektroniczne w Sklepie internetowym, któremu Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu zrealizowania płatności za Zamówienie.
 • Wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, w przypadku gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany cennika, zmiany sposobów płatności i dostaw lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.